fbpx

โอนรถข้ามจังหวัด ทำได้ไม่ยาก ใครอยากรู้ อัพเดทไว้ที่นี่แล้ว

เขียนโดย fasttabien 😊 รับจองเลขทะเบียนรถ
เขียนเมื่อวันที่ 14 Feb, 2021
เคยสงสัยกันไหมว่าโดยปกติรถของเรา หากมีการซื้อขายเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องโอนรถ แน่นอนว่าหากอยู่จังหวัดเดียวกัน ก็คงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนัก และบังเอิญผู้ซื้ออยู่คนละจังหวัดกับเรา ทำได้หรือไม่ แล้วทำอย่างไรล่ะ ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด หรือจากต่างจังหวัดมากรุงเทพฯ มีขั้นตอนอย่างไร เรามีวิธีมาบอกกันค่ะ
โอนรถข้ามจังหวัด

การโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดเป็นอย่างไร

การโอนรถข้ามจังหวัด คือ การโอนย้ายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าการโอนนั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด จะโอนตรงหรือโอนลอย ล้วนแล้วมีวัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นก็คือ เปลี่ยนเจ้าของรถ นั่นเอง

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถข้ามจังหวัด

1. สำเนาเล่มทะเบียนรถ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอน และผู้รับโอน
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน และผู้รับโอน
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. แบบฟอร์มการโอนรถ และการรับโอน

วิธีการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด

สำหรับขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ไม่ว่าคุณจะโอนรถจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด หรือจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ล้วนแต่ให้วิธีการเดียวกัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ตระเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถให้เรียบร้อย

2. ให้เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งปลายทางที่คุณต้องการจะโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ๆ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการย้ายทะเบียนรถจากจังหวัด xx มาเป็นจังหวัด xx ยกตัวอย่าง รถของนาย ก. ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ต่อมา นาย ข. ซื้อรถต่อจากนาย ก. แต่บ้านอยู่เชียงราย จึงต้องการนำรถมาใช้ที่เชียงราย จึงให้นาย ก. เตรียมเอกสารการโอนให้พร้อม จากนั้นก็ส่งให้นาย ข. เพื่อเดินทางไปทำเรื่องโอนรถข้ามจังหวัดที่สำนักงานขนส่งปลายทางจังหวัดเชียงราย ซึ่งวิธีการโอนจะใช้วิธีการเดียวกับการโอนลอยนั่นเองค่ะ

3. ทำการยื่นเอกสารในการโอนที่ได้เตรียมไว้กับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ชื่อรถเป็นชื่อนิติบุคคล) หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้วทั้งของผู้โอนและผู้รับโอน โดยเอกสารการโอนรถข้ามจังหวัดจำเป็นจะต้องใช้ 2 ชุด คือ ของผู้รับโอนและผู้โอน

4. กรอกเอกสารใบคำขอการโอนรถข้ามจังหวัด

5. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนรถข้ามจังหวัด หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้เราเอารถมาตรวจเช็คสภาพกันอีกที

6. ภายหลังที่ได้รับการตรวจเช็คสภาพแล้ว รอวันนัดรับเล่มทะเบียนใหม่ และดำเนินการถอดป้ายทะเบียนเดิมออก

* ในวันนั้นให้เตรียมเอกสารการมอบอำนาจมาอีก 1 ชุด คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ถ้าชื่อรถเป็นชื่อนิติบุคคล) หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ของผู้รับโอนและผู้โอน รวมถึงใบคำขอโอนรถและรับรถต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำเรื่องการโอนรถข้ามจังหวัดเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

รถต่างประเภทกัน การโอนรถข้ามจังหวัดต่างกันหรือไม่

อันที่จริงแล้ว การโอนรถยนต์และการโอนรถจักรยานยนต์ ขั้นตอนเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยะค่ะ เพียงแต่ว่าในส่วนของการโอนรถจักรยานต์จะต่างออกไปในขั้นของการยื่นเอกสารกับการไปตรวจสภาพรถเท่านั้น ซึ่งการโอนรถจักรยานยนต์ข้ามจังหวัดนั้น จะต้องนำรถไปตรวจสภาพเสียก่อน จากนั้นค่อยกรอกแบบฟอร์มการโอน แล้วค่อยยื่นเรื่อง แต่ถ้าเป็นการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มการโอนรถก่อน แล้วค่อยนำรถยนต์ไปตรวจสภาพ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้น จะเท่ากันกับการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด

การโอนรถข้ามจังหวัด เราจะยังใช้ทะเบียนเดิมได้หรือไม่

บางคนอาจจะยังอยากได้เลขทะเบียนเดิม จะด้วยความชอบ เกี่ยวกับการเสริมดวง หรืออะไรก็แล้วแต่ เราสามารถโอนรถข้ามจังหวัด และยังสามารถใช้ทะเบียนเดิมได้ โดยจะต้องทำเรื่องที่สำนักงานขนส่ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการใช้เลขทะเบียนเดิม จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกใบคำขออื่น ๆ เพื่อแจ้งเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเจ้าของรถขออนุญาตใช้รถในพื้นที่ในเขตนั้น ๆ

การโอนรถข้ามจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการกี่วัน

ดยทั่วไป การทำเรื่องโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ทางสำนักงานขนส่งจะมีการระบุระยะเวลาในการดำเนินการเอาไว้อยู่ที่ 15 วัน หากเกินกำหนด เราจะต้องเสียค่าปรับ

การย้ายรถ กับ การโอนรถต่างกันไหม

เชื่อแน่ว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ถึงความแตกต่าง ระหว่าง การย้ายรถ กับ การโอนรถ ถ้าใครยังสงสัย มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ เลยค่ะ

ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจของคำสองคำนี้ก่อนค่ะ การย้าย หมายถึง การย้ายเอกสารทะเบียนรถจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งจะต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นของจังหวัดปลายทาง ส่วนการโอน จะหมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองรถ แต่ในบางกณีเราก็สามารถทำได้ทั้งคู่ นั่นคือสามารถทั้งย้ายและโอนได้ทั้งสองอย่าง โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่แล้วเราประสงค์จะเปลี่ยนเป็นตัวเราเป็นผู้รับโอน

บทสรุป

เห็นไหมล่ะคะว่าการโอนรถข้ามจังหวัดไม่ได้ทำยากอะไรเลยค่ะ แค่เรารู้ขั้นตอนและเข้าใจ ก็สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

สำหรับใครที่เพิ่งทำการออกรถใหม่ และยังไม่รู้จะใช้ทะเบียนป้ายขาวเลขไหนดี ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนรถกรุงเทพฯ ราคาเบาๆ โอกาสได้เลขสวยๆ มีมากกว่าการจองเองแน่นอน สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click เลย >> รับจองทะเบียนรถ

ซื้อรถมือสอง ก็คุ้มค่า ถ้าเลือกให้ปัง !

เชื่อว่าตอนนี้ มีหลายคนที่กำลังประสบปัญหา ทางด้านการเงิน อาทิ ภาระทางรายจ่ายมีมากเหลือเกิน แต่ก็อยากมีรถเอาไว้ใช้ซักคัน ราคารถป้ายแดงก็แพงไปผ่อนไม่ไหว หรือจะซื้อรถมือสองดี จะโดนโกงมั้ย คุ้มค่ากับเรามั้ย สภาพจะดีสมราคามั้ย ควรทำยังไงดี...

โอนลอย หมายความว่าอย่างไร? มีขั้นตอนยังไงบ้าง

โอนลอย หมายความว่าอย่างไร ? เมื่อพูดถึงเรื่องของรถ โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซต์ และ รถยนต์มือสอง หลายท่านต้องเคยได้ยินคำว่า “โอนลอย” ผ่านหูมากันอย่างแน่นอน ซึ่งทางเรา Fasttabien ผู้ให้บริการรับจองเลขทะเบียนรถ จะมาสรุปให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ว่า การโอนลอยหมายถึงอะไร และ มีวิธีการ...

จองทะเบียนรถยังไง สรุปไว้ให้แล้ว ในบทความนี้

โดยทั่วไปแล้ว ใครที่อยากมีเลขทะเบียนรถเลขสวย ก็ต้องเข้าสู่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก เพื่อทำการจองทะเบียนรถออนไลน์กันใช่ไหมคะ ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการก็จะยุ่งยาก บางครั้งคุณก็อาจจะพลาดเลขสวย ๆ ไปก็ได้ ดังนั้น เพื่อการประกอบการตัดสินใจ...

เล่มทะเบียนรถหาย ไม่ต้องเศร้า แจ้งทำใหม่ได้ง่าย ๆ

หากใครมียานพาหนะเป็นของตัวเอง ก็คงจะทราบกันดีว่ายานพาหนะแต่ละประเทศจะต้องมีเอกสารที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับผู้ใช้รถยนต์เองก็เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งมีรถหรือนักขับมือฉมัง เอกสารที่คุณต้องมีติดรถเอาไว้เลย นั่นคือ “เล่มทะเบียนรถ”...

รวมรถยนต์ไฟฟ้า 5 แบรนด์ดัง ที่มาแรง ในประเทศไทย ปี 2020

เพื่อให้เข้ากับกระแสรักษ์โลกในปัจจุบัน เราได้รวบรวมรถยนต์ไฟฟ้า ที่มาแรง ในปี 2020 ทั้งหมด 5 รุ่น ไว้เป็นรายละเอียด สําหรับคนที่กําลังมองหารถที่ไร้มลพิษ ปัจจุบัน ผู้คนในประเทศไทย หันมาสนใจ รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยจุดเด่นที่ทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย...

รู้ทันก่อนเดินทาง ขับรถหน้าหนาวอันตรายกว่าที่คิด

เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาว เราเชื่อว่าหลายๆคน กำลังเตรียมตัวไปสัมผัสอากาศหนาวในจังหวัดต่าง ๆ ในวันหยุดยาวแน่นอน นอกจากอากาศหนาวที่เราจะได้เจอ อีกสิ่งที่เราจะเจออย่างแน่นอนก็คือ หมอกที่ลงปกคลุมพื้นที่ จนทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงหรืออาจทำให้ถนนลื่นกว่าปกติ...

ของแถมจากการซื้อรถใหม่ ควรรับไม่รับอะไรบ้าง

หากใครเคยเห็นป้ายโฆษณาศูนย์รถยนต์มักจะขึ้นป้ายว่า “จองรถวันนี้ มาพร้อมของแถมมากว่า 30 อย่าง” นั่นคือสิ่งที่เหล่าบรรดาเซลล์มาทำการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า แต่ถ้าใครไม่อยากพลาดได้ของไม่ดี วันนี้เราจะมาแนะนำ...

เปิดขั้นตอนการประมูลทะเบียนรถออนไลน์ ของกรมขนส่งทางบก

ในคนทั่ว ๆ ไปทะเบียนรถธรรมดาก็คงจะเพียงพอแล้ว แต่สำหรับใครอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการป้ายทะเบียนเลขสวยบ้าง กราฟิกแจ่มบ้าง มาเพื่อประดับบารมี ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกหรือผิดอะไรนะคะ สำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ ปักหมุดรออ่านกันได้เลย [dsm_perspective_image...

ความหมายของเลขป้ายทะเบียนรถที่เราควรรู้

มีหลายความเชื่อที่บอกว่าป้ายทะเบียนรถนั้นสามารถบอกดวงชะตาได้ ซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้เราก็ได้รวบรวมความหมายของป้ายทะเบียนรถมาให้ทุกคนได้รู้ ว่าทะเบียนรถที่ใช้อยู่นั้น เหมาะสำหรับตัวเราหรือไม่ โหราศาสตร์ และ ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของผู้ใช้ได้ เพราะฉะนั้น...

เทคนิคสำคัญ ในการเลือกทะเบียนคู่รถ เสริมดวง ปังๆ

การมีรถสักคันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน นอกจากการมีรถแล้วนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีเลขทะเบียนรถมงคลก็เป็นสิ่งสาคัญ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเลขทะเบียนรถคู่ใจของตนเองเป็นอย่างมาก นอกจากจะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย...