fbpx

โอนรถข้ามจังหวัด ทำได้ไม่ยาก ใครอยากรู้ อัพเดทไว้ที่นี่แล้ว

เขียนโดย fasttabien 😊 รับจองเลขทะเบียนรถ
เขียนเมื่อวันที่ 14 Feb, 2021
เคยสงสัยกันไหมว่าโดยปกติรถของเรา หากมีการซื้อขายเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องโอนรถ แน่นอนว่าหากอยู่จังหวัดเดียวกัน ก็คงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนัก และบังเอิญผู้ซื้ออยู่คนละจังหวัดกับเรา ทำได้หรือไม่ แล้วทำอย่างไรล่ะ ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด หรือจากต่างจังหวัดมากรุงเทพฯ มีขั้นตอนอย่างไร เรามีวิธีมาบอกกันค่ะ
โอนรถข้ามจังหวัด

การโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดเป็นอย่างไร

การโอนรถข้ามจังหวัด คือ การโอนย้ายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าการโอนนั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด จะโอนตรงหรือโอนลอย ล้วนแล้วมีวัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นก็คือ เปลี่ยนเจ้าของรถ นั่นเอง

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถข้ามจังหวัด

1. สำเนาเล่มทะเบียนรถ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอน และผู้รับโอน
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน และผู้รับโอน
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. แบบฟอร์มการโอนรถ และการรับโอน

วิธีการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด

สำหรับขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ไม่ว่าคุณจะโอนรถจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด หรือจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ล้วนแต่ให้วิธีการเดียวกัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ตระเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถให้เรียบร้อย

2. ให้เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งปลายทางที่คุณต้องการจะโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ๆ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการย้ายทะเบียนรถจากจังหวัด xx มาเป็นจังหวัด xx ยกตัวอย่าง รถของนาย ก. ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ต่อมา นาย ข. ซื้อรถต่อจากนาย ก. แต่บ้านอยู่เชียงราย จึงต้องการนำรถมาใช้ที่เชียงราย จึงให้นาย ก. เตรียมเอกสารการโอนให้พร้อม จากนั้นก็ส่งให้นาย ข. เพื่อเดินทางไปทำเรื่องโอนรถข้ามจังหวัดที่สำนักงานขนส่งปลายทางจังหวัดเชียงราย ซึ่งวิธีการโอนจะใช้วิธีการเดียวกับการโอนลอยนั่นเองค่ะ

3. ทำการยื่นเอกสารในการโอนที่ได้เตรียมไว้กับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ชื่อรถเป็นชื่อนิติบุคคล) หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้วทั้งของผู้โอนและผู้รับโอน โดยเอกสารการโอนรถข้ามจังหวัดจำเป็นจะต้องใช้ 2 ชุด คือ ของผู้รับโอนและผู้โอน

4. กรอกเอกสารใบคำขอการโอนรถข้ามจังหวัด

5. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนรถข้ามจังหวัด หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้เราเอารถมาตรวจเช็คสภาพกันอีกที

6. ภายหลังที่ได้รับการตรวจเช็คสภาพแล้ว รอวันนัดรับเล่มทะเบียนใหม่ และดำเนินการถอดป้ายทะเบียนเดิมออก

* ในวันนั้นให้เตรียมเอกสารการมอบอำนาจมาอีก 1 ชุด คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ถ้าชื่อรถเป็นชื่อนิติบุคคล) หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ของผู้รับโอนและผู้โอน รวมถึงใบคำขอโอนรถและรับรถต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำเรื่องการโอนรถข้ามจังหวัดเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

รถต่างประเภทกัน การโอนรถข้ามจังหวัดต่างกันหรือไม่

อันที่จริงแล้ว การโอนรถยนต์และการโอนรถจักรยานยนต์ ขั้นตอนเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยะค่ะ เพียงแต่ว่าในส่วนของการโอนรถจักรยานต์จะต่างออกไปในขั้นของการยื่นเอกสารกับการไปตรวจสภาพรถเท่านั้น ซึ่งการโอนรถจักรยานยนต์ข้ามจังหวัดนั้น จะต้องนำรถไปตรวจสภาพเสียก่อน จากนั้นค่อยกรอกแบบฟอร์มการโอน แล้วค่อยยื่นเรื่อง แต่ถ้าเป็นการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มการโอนรถก่อน แล้วค่อยนำรถยนต์ไปตรวจสภาพ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้น จะเท่ากันกับการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด

การโอนรถข้ามจังหวัด เราจะยังใช้ทะเบียนเดิมได้หรือไม่

บางคนอาจจะยังอยากได้เลขทะเบียนเดิม จะด้วยความชอบ เกี่ยวกับการเสริมดวง หรืออะไรก็แล้วแต่ เราสามารถโอนรถข้ามจังหวัด และยังสามารถใช้ทะเบียนเดิมได้ โดยจะต้องทำเรื่องที่สำนักงานขนส่ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการใช้เลขทะเบียนเดิม จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกใบคำขออื่น ๆ เพื่อแจ้งเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเจ้าของรถขออนุญาตใช้รถในพื้นที่ในเขตนั้น ๆ

การโอนรถข้ามจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการกี่วัน

ดยทั่วไป การทำเรื่องโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ทางสำนักงานขนส่งจะมีการระบุระยะเวลาในการดำเนินการเอาไว้อยู่ที่ 15 วัน หากเกินกำหนด เราจะต้องเสียค่าปรับ

การย้ายรถ กับ การโอนรถต่างกันไหม

เชื่อแน่ว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ถึงความแตกต่าง ระหว่าง การย้ายรถ กับ การโอนรถ ถ้าใครยังสงสัย มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ เลยค่ะ

ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจของคำสองคำนี้ก่อนค่ะ การย้าย หมายถึง การย้ายเอกสารทะเบียนรถจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งจะต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นของจังหวัดปลายทาง ส่วนการโอน จะหมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองรถ แต่ในบางกณีเราก็สามารถทำได้ทั้งคู่ นั่นคือสามารถทั้งย้ายและโอนได้ทั้งสองอย่าง โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่แล้วเราประสงค์จะเปลี่ยนเป็นตัวเราเป็นผู้รับโอน

บทสรุป

เห็นไหมล่ะคะว่าการโอนรถข้ามจังหวัดไม่ได้ทำยากอะไรเลยค่ะ แค่เรารู้ขั้นตอนและเข้าใจ ก็สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

สำหรับใครที่เพิ่งทำการออกรถใหม่ และยังไม่รู้จะใช้ทะเบียนป้ายขาวเลขไหนดี ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนรถกรุงเทพฯ ราคาเบาๆ โอกาสได้เลขสวยๆ มีมากกว่าการจองเองแน่นอน สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click เลย >> รับจองทะเบียนรถ

วิธีต่อภาษีรถและพรบ.ผ่านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางกรมขนส่งทางบกยังมีการปิดให้บริการบางส่วนอยู่ แต่ยังมีเจ้าของรถยนต์ที่ใกล้วันเสียภาษีรถประจำปี แต่คุณไม่ต้องกังวลไป เพราะในปัจจุบัน เราสามารถต่อภาษีรถผ่านระบบอนไลน์ได้ จะต้องทำอย่างไรและมีวิธีการขั้นตอนแบบไหนเรารวบรวมมาให้แล้ว...

ขับรถยนต์ปลอดภัย ต้องใช้กฎ 5ร

ปฏิบัติตาม “หลัก 5 ร.” แล้วจะปลอดภัย เมื่อเราทำใบขับขี่มาแล้ว ถือว่า เราสามารถขับขี่รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ทุกวันนี้บนท้องถนนมีผู้คนจำนวนมากที่ละเลยเรื่องความถูกหลัก หรือความปลอดภัย ซึ่งนี่ถือเป็นปัญหาหลัก...

ขั้นตอนการย้ายรถเข้ากรุงเทพ ทำยังไง

การมีรถเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากๆสำหรับคนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ตามที่ต้องการ เพราะขนส่งในจังหวัดอื่นๆไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันเหมือนในกรุงเทพฯ การมีรถจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญพอสมควร...

จองทะเบียนรถยังไง สรุปไว้ให้แล้ว ในบทความนี้

โดยทั่วไปแล้ว ใครที่อยากมีเลขทะเบียนรถเลขสวย ก็ต้องเข้าสู่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก เพื่อทำการจองทะเบียนรถออนไลน์กันใช่ไหมคะ ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการก็จะยุ่งยาก บางครั้งคุณก็อาจจะพลาดเลขสวย ๆ ไปก็ได้ ดังนั้น เพื่อการประกอบการตัดสินใจ...

อยากขับรถง่ายสบายใจ อย่าลืมจองทะเบียนรถเสริมดวงแคล้วคลาดปลอดภัย

ถ้าพูดถึงรถ ใคร ๆ ก็อยากได้รถที่ตอบโจทย์กับตนเอง ถูกใจ สะดวกสบาย และปลอดภัยด้วยใช่ไหมล่ะคะ แต่สิ่งที่คู่กับรถคือทะเบียนรถนั่นเองค่ะ เชื่อกันว่าเลขทะเบียนรถนั้นมีอิทธิพลต่อเจ้าของรถ ถ้าเลขทะเบียนรถดี ก็จะช่วยส่งเสริมเกื้อหนุนเจ้าของรถให้เจอแต่สิ่งที่ดี...

ทำยังไงดีใบขับขี่หาย ต้องแจ้งความ?

ทำยังไงดีใบขับขี่หาย ต้องไปแจ้งความมั้ย ต้องดำเนินการภายในกี่ชั่วโมง บทความนี้มีคำตอบให้ ไปดูกันเลย ก่อนนี้ต้องขอบอกเพื่อนๆ ก่อนเลยว่า ปัจจุบัน หากใบขับขี่หาย เพื่อนๆ ไม่ต้องไปแจ้งความที่ ส.น. แล้วนะ สามารถเดินทางตรงไปที่กรมขนส่ง เพื่อขอทำใบใหม่ได้เลย โดย Fasttabien...

เลขดี ชีวิตดี จองทะเบียนรถทั้งที ต้องหาเลขเสริมดวงดีๆ ไว้ก่อน

ศาสตร์แห่งตัวเลขเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนเรามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด การซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือจัดงานพิธีมงคลต่างๆ มักจะมีการหาฤกษ์งามยามดีไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว เมื่อคุณคิดจะซื้อรถสักคันมาใช้สักคัน...

ฟิล์มติดรถยนต์ เลือกแบบไหนที่ใช่ ใช้งานได้จริง

ไม่ว่าจะคนมีรถใหม่หรือรถเก่าต่างก็ต้องเจอกับปัญหาหนักใจในการเลือกฟิล์มติดรถยนต์แต่ละที ไม่รู้ว่าควรจะใช้แบบไหนดี แล้วไอ้ 40 60 80 มันคืออะไรกัน แตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีเลือกฟิล์มติดรถยนต์ให้โดนใจและใช้งานได้จริง [dsm_perspective_image...

ป้ายประมูลคืออะไร ทะเบียนรถยนต์ประมูล ทำไมถึงมีราคาสูง

ป้ายประมูล คือ ป้ายทะเบียนรถที่มีรูปลายกราฟฟิก พื้นหลังป้ายทะเบียนรถมีลักษณะพิเศษ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ทะเบียนรถสวยซึ่งเลขทะเบียนสวยเหล่านี้จะถูกเปิดประมูลโดยกรมขนส่งทางบก จำนวน 301 หมายเลข...

ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถป้ายแดง ใช้อย่างไรให้ปัง ไม่มีแป้ก

หลายคนต้องเคยมีประสบการณ์ในการออกรถใหม่มาทั้งนั้น รถที่ได้ก็จะเป็นรถป้ายแดง ซึ่งความพิเศษของเจ้ารถป้ายแดงก็มีอยู่เยอะเหมือนกันค่ะ ถ้าหากเรารู้เงื่อนไขและข้อจำกัดนั้นไว้ เราก็จะสามารถขับขี่รถป้ายแดงได้อย่างสบายใจ จริงไหมคะ ดังนั้น เราจึงได้ยกคู่มือขนาดย่อม ๆ...