fbpx

โอนรถข้ามจังหวัด ทำได้ไม่ยาก ใครอยากรู้ อัพเดทไว้ที่นี่แล้ว

เขียนโดย fasttabien 😊 รับจองเลขทะเบียนรถ
เขียนเมื่อวันที่ 14 Feb, 2021
เคยสงสัยกันไหมว่าโดยปกติรถของเรา หากมีการซื้อขายเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องโอนรถ แน่นอนว่าหากอยู่จังหวัดเดียวกัน ก็คงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนัก และบังเอิญผู้ซื้ออยู่คนละจังหวัดกับเรา ทำได้หรือไม่ แล้วทำอย่างไรล่ะ ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด หรือจากต่างจังหวัดมากรุงเทพฯ มีขั้นตอนอย่างไร เรามีวิธีมาบอกกันค่ะ
โอนรถข้ามจังหวัด

การโอนรถยนต์ข้ามจังหวัดเป็นอย่างไร

การโอนรถข้ามจังหวัด คือ การโอนย้ายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าการโอนนั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด จะโอนตรงหรือโอนลอย ล้วนแล้วมีวัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นก็คือ เปลี่ยนเจ้าของรถ นั่นเอง

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถข้ามจังหวัด

1. สำเนาเล่มทะเบียนรถ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอน และผู้รับโอน
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้โอน และผู้รับโอน
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. แบบฟอร์มการโอนรถ และการรับโอน

วิธีการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด

สำหรับขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ไม่ว่าคุณจะโอนรถจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด หรือจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพฯ ล้วนแต่ให้วิธีการเดียวกัน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ตระเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการโอนรถให้เรียบร้อย

2. ให้เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งปลายทางที่คุณต้องการจะโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ๆ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการย้ายทะเบียนรถจากจังหวัด xx มาเป็นจังหวัด xx ยกตัวอย่าง รถของนาย ก. ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ต่อมา นาย ข. ซื้อรถต่อจากนาย ก. แต่บ้านอยู่เชียงราย จึงต้องการนำรถมาใช้ที่เชียงราย จึงให้นาย ก. เตรียมเอกสารการโอนให้พร้อม จากนั้นก็ส่งให้นาย ข. เพื่อเดินทางไปทำเรื่องโอนรถข้ามจังหวัดที่สำนักงานขนส่งปลายทางจังหวัดเชียงราย ซึ่งวิธีการโอนจะใช้วิธีการเดียวกับการโอนลอยนั่นเองค่ะ

3. ทำการยื่นเอกสารในการโอนที่ได้เตรียมไว้กับเจ้าหน้าที่ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ชื่อรถเป็นชื่อนิติบุคคล) หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้วทั้งของผู้โอนและผู้รับโอน โดยเอกสารการโอนรถข้ามจังหวัดจำเป็นจะต้องใช้ 2 ชุด คือ ของผู้รับโอนและผู้โอน

4. กรอกเอกสารใบคำขอการโอนรถข้ามจังหวัด

5. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนรถข้ามจังหวัด หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้เราเอารถมาตรวจเช็คสภาพกันอีกที

6. ภายหลังที่ได้รับการตรวจเช็คสภาพแล้ว รอวันนัดรับเล่มทะเบียนใหม่ และดำเนินการถอดป้ายทะเบียนเดิมออก

* ในวันนั้นให้เตรียมเอกสารการมอบอำนาจมาอีก 1 ชุด คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ถ้าชื่อรถเป็นชื่อนิติบุคคล) หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ของผู้รับโอนและผู้โอน รวมถึงใบคำขอโอนรถและรับรถต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำเรื่องการโอนรถข้ามจังหวัดเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

รถต่างประเภทกัน การโอนรถข้ามจังหวัดต่างกันหรือไม่

อันที่จริงแล้ว การโอนรถยนต์และการโอนรถจักรยานยนต์ ขั้นตอนเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยะค่ะ เพียงแต่ว่าในส่วนของการโอนรถจักรยานต์จะต่างออกไปในขั้นของการยื่นเอกสารกับการไปตรวจสภาพรถเท่านั้น ซึ่งการโอนรถจักรยานยนต์ข้ามจังหวัดนั้น จะต้องนำรถไปตรวจสภาพเสียก่อน จากนั้นค่อยกรอกแบบฟอร์มการโอน แล้วค่อยยื่นเรื่อง แต่ถ้าเป็นการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด ก็จะต้องกรอกแบบฟอร์มการโอนรถก่อน แล้วค่อยนำรถยนต์ไปตรวจสภาพ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้น จะเท่ากันกับการโอนรถยนต์ข้ามจังหวัด

การโอนรถข้ามจังหวัด เราจะยังใช้ทะเบียนเดิมได้หรือไม่

บางคนอาจจะยังอยากได้เลขทะเบียนเดิม จะด้วยความชอบ เกี่ยวกับการเสริมดวง หรืออะไรก็แล้วแต่ เราสามารถโอนรถข้ามจังหวัด และยังสามารถใช้ทะเบียนเดิมได้ โดยจะต้องทำเรื่องที่สำนักงานขนส่ง และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการใช้เลขทะเบียนเดิม จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกใบคำขออื่น ๆ เพื่อแจ้งเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเจ้าของรถขออนุญาตใช้รถในพื้นที่ในเขตนั้น ๆ

การโอนรถข้ามจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการกี่วัน

ดยทั่วไป การทำเรื่องโอนรถข้ามจังหวัดนั้น ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ทางสำนักงานขนส่งจะมีการระบุระยะเวลาในการดำเนินการเอาไว้อยู่ที่ 15 วัน หากเกินกำหนด เราจะต้องเสียค่าปรับ

การย้ายรถ กับ การโอนรถต่างกันไหม

เชื่อแน่ว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ถึงความแตกต่าง ระหว่าง การย้ายรถ กับ การโอนรถ ถ้าใครยังสงสัย มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ เลยค่ะ

ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจของคำสองคำนี้ก่อนค่ะ การย้าย หมายถึง การย้ายเอกสารทะเบียนรถจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งจะต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถเป็นของจังหวัดปลายทาง ส่วนการโอน จะหมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองรถ แต่ในบางกณีเราก็สามารถทำได้ทั้งคู่ นั่นคือสามารถทั้งย้ายและโอนได้ทั้งสองอย่าง โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่แล้วเราประสงค์จะเปลี่ยนเป็นตัวเราเป็นผู้รับโอน

บทสรุป

เห็นไหมล่ะคะว่าการโอนรถข้ามจังหวัดไม่ได้ทำยากอะไรเลยค่ะ แค่เรารู้ขั้นตอนและเข้าใจ ก็สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

สำหรับใครที่เพิ่งทำการออกรถใหม่ และยังไม่รู้จะใช้ทะเบียนป้ายขาวเลขไหนดี ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนรถกรุงเทพฯ ราคาเบาๆ โอกาสได้เลขสวยๆ มีมากกว่าการจองเองแน่นอน สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click เลย >> รับจองทะเบียนรถ

ฤกษ์ออกรถ 2564 ออกรถวันไหน เฮงรับทรัพย์ตลอดทั้งปี

คนไทยเรานั้นมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณเกี่ยวกับการถือฤกษ์ ก่อนจะออกไปรบกับใคร ก็ต้องหาฤกษ์หายามให้ดวงของผู้นำทัพได้เปรียบ ซึ่งในสมัยนี้ เราก็คงถือเรื่องนี้ ว่าหากจะทำสิ่งใดให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องดูฤกษ์ดูชัย เช่นเดียวกับการออกรถ...

ฟิล์มติดรถยนต์ เลือกแบบไหนที่ใช่ ใช้งานได้จริง

ไม่ว่าจะคนมีรถใหม่หรือรถเก่าต่างก็ต้องเจอกับปัญหาหนักใจในการเลือกฟิล์มติดรถยนต์แต่ละที ไม่รู้ว่าควรจะใช้แบบไหนดี แล้วไอ้ 40 60 80 มันคืออะไรกัน แตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีเลือกฟิล์มติดรถยนต์ให้โดนใจและใช้งานได้จริง [dsm_perspective_image...

หมวดอักษรทะเบียนรถ ที่ไม่มีในป้ายทะเบียน

ในปัจจุบันที่ถือได้ว่าเป็นยุคของสังคมออนไลน์ และ โซเชียลมีเดีย ทุกคนคงเคยได้กดไลค์เพจตลก หรือรูปภาพตลกกันมาบ้างแล้ว และ มีประเด็นที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากอยู่ช่วงหนึ่ง คือการส่งต่อรูปภาพแผ่นป้ายทะเบียนอักษร และ คำแปลกๆ และ มีความหมายที่ไม่เหมาะสม...

เล่มทะเบียนรถหาย ไม่ต้องเศร้า แจ้งทำใหม่ได้ง่าย ๆ

หากใครมียานพาหนะเป็นของตัวเอง ก็คงจะทราบกันดีว่ายานพาหนะแต่ละประเทศจะต้องมีเอกสารที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับผู้ใช้รถยนต์เองก็เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งมีรถหรือนักขับมือฉมัง เอกสารที่คุณต้องมีติดรถเอาไว้เลย นั่นคือ “เล่มทะเบียนรถ”...

การเลือกสีรถตามวันเกิด เลือกอย่างไรให้ เฮง ปัง ทุกด้าน

จะออกรถใหม่ทั้งที นอกจากราคา รูปแบบ ยี่ห้อรถ สีคนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการตัดสินใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถใหม่อยู่ โดยเฉพาะใครที่เชื่อในพลังแห่งสี ว่าสีแต่ละสีนั้นมีคุณสมบัติและพลังพิเศษที่แตกต่างกันออกไป บางสีช่วยเกื้อหนุนด้านการงาน บางสีช่วยการเงิน...

สามข้อควรระวังในการใช้เกียร์

สามข้อควรระวังในการใช้เกียร์ หากกล่าวถึงส่วนประกอบภายในรถยนต์ที่สำคัญที่สุด คงหนีไม่พ้นเกียร์ของรถยนต์ที่เราจะต้องใช้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ใช้รถจึงควรระมัดระวังการใช้งานเป็นพิเศษ เพื่อให้เกียร์ไม่ชำรุด สามารถใช้งานได้ตลอด เนื่องจากหากเกียร์มีปัญหาขึ้นมาแล้วละก็...

เลือกทะเบียนรถให้ดี ช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยสบายใจ

ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนปรารถนา หลายคนจึงขับรถอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจขึ้นได้กับตนเองและครอบครัว แต่ใช่ว่าคนเราจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเสมอไป เพราะไม่ว่าจะระวังตัวเองมากแค่ไหน อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทะเบียนรถดีๆ...

ขับรถยนต์ปลอดภัย ต้องใช้กฎ 5ร

ปฏิบัติตาม “หลัก 5 ร.” แล้วจะปลอดภัย เมื่อเราทำใบขับขี่มาแล้ว ถือว่า เราสามารถขับขี่รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ทุกวันนี้บนท้องถนนมีผู้คนจำนวนมากที่ละเลยเรื่องความถูกหลัก หรือความปลอดภัย ซึ่งนี่ถือเป็นปัญหาหลัก...

ความหมายของเลขป้ายทะเบียนรถที่เราควรรู้

มีหลายความเชื่อที่บอกว่าป้ายทะเบียนรถนั้นสามารถบอกดวงชะตาได้ ซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้เราก็ได้รวบรวมความหมายของป้ายทะเบียนรถมาให้ทุกคนได้รู้ ว่าทะเบียนรถที่ใช้อยู่นั้น เหมาะสำหรับตัวเราหรือไม่ โหราศาสตร์ และ ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของผู้ใช้ได้ เพราะฉะนั้น...

6 ข้อที่ต้องรู้และปฎิบัติตาม หลังออกรถป้ายแดง

ไขความลับ 6 ข้อที่ต้องรู้และปฎิบัติตาม หลังออกรถป้ายแดง คงมีเพื่อนๆหลายคนอาจคิดว่า ป้ายแดง สามารถใช้ได้ทั่วไปเหมือนป้ายขาว แต่หารู้ไม่ว่า แท้ที่จริง ป้ายแดง ถือเป็นเพียง “ป้ายชั่วคราว” และถือว่ารถคันนั้นๆยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรมการขนส่งทางบก...