fbpx

เทคนิคสำคัญ ในการเลือกทะเบียนคู่รถ เสริมดวง ปังๆ

เขียนโดย fasttabien 😊 รับจองเลขทะเบียนรถ
เขียนเมื่อวันที่ 17 May, 2021

การมีรถสักคันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน นอกจากการมีรถแล้วนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีเลขทะเบียนรถมงคลก็เป็นสิ่งสาคัญ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเลขทะเบียนรถคู่ใจของตนเองเป็นอย่างมาก นอกจากจะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย แล้วควรคำนึงถึงความสบายใจด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ศาสตร์แห่งตัวเลขจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทำให้ผู้ครอบครองรถเลือกที่จะมีเลขทะเบียนสวยที่ถูกใจ ถูกโฉลกกับตนเอง เพื่อส่งเสริมเกื้อหนุน และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการขับขี่รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน หลักการดูเลขทะเบียนรถมงคล และวิธีการเลือกเลขทะเบียนรถมงคลต่อไปนี้ จะช่วยทำให้การเลือก เลขทะเบียนรถถูกโฉลกแก่ผู้ขับขี่มากที่สุด เพื่อส่งเสริมโชคในด้านต่าง ๆ ซึ่งหลักการการเลือกอย่างไรนั้น วันนี้เรามีวิธีเลือกง่ายๆ มากฝากกันค่ะ

เลขทะเบียนรถมงคล ควรจะอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้

1. เลขทุกตัวบวกรวมกันแล้วได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ยิ่งได้ 9 ถือว่าดีมาก เช่น กน 2223

2. เลขคู่หน้า และคู่หลัง บวกรวมกันได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป เช่น 8127 คู่แรก 8 + 1 = 9
คู่หลัง 2+7 = 9 ถือว่า ก้าวหน้า ก้าวหลัง เจริญ

3. เลขตัวแรกบวกตัวสุดท้ายได้ 5 ขึ้นไป เช่น 8661

4. เลขทุกตัวต้องรวมกันแล้วไม่ได้ 13 เพราะถือเป็นเลขมรณะ เช่น 6700

5. เลขคู่หน้า และคู่หลังรวมกัน ไม่ควรเป็นเลข 13 เช่น 8594

6. ตัวเลขทั้งหมดไม่ควรถูกคร่อมด้วยเลข 1 เพราะเปรียบเหมือนเป็นโลงศพ เช่น 1881, 1001

7. ตัวเลขคู่กันไม่ควรเป็นเลข 1 ทั้งคู่ เพราะเปรียบเป็นโลงศพ เช่น 5116

การดูผลรวมเลขทะเบียนรถยนต์ เลข 1 หลัก

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 1
เหมาะสาหรับ : ผู้ชาย
เจ้าของรถมักเป็นผู้ที่มีความเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎจราจร มีความเป็นผู้นำสูง หรือผู้ที่มีตำแหน่งทางราชการ ผลรวมทะเบียนรถยนต์เป็น 1 จะเสริมความมงคลในตำแหน่งหน้าที่ ให้มีผู้นับถือ

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 2
เหมาะสาหรับ : ผู้หญิง
เจ้าของรถที่ผลรวมทะเบียนเท่ากับ 2 นั้น เมื่อพิจารณาตามความหมายของตัวเลข หมายถึงผู้ที่มีจินตนาการสูง อ่อนไหวง่าย แต่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้เป็นอย่างดี จึงหมายถึงอาชีพศิลปิน นักออกแบบ และเลข 2 นี้เสริมมงคลให้เป็นที่รักของผู้พบเห็น อาจหมายถึงผู้ร่วมทางด้วย

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 3
เหมาะสาหรับ : ผู้ชาย
เจ้าของรถที่ผลรวมทะเบียนรถยนต์เท่ากับ 3 เหมาะสาหรับอำชีพที่เป็นผู้นา และรับคำสั่งตามหน้าที่ เช่น ทหาร ตารวจ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย หรือเหมาะสาหรับนักธุรกิจ นักลงทุนที่มีการแข่งขันตลอดเวลา เพราะเลข 3 เป็นที่เลขที่ต้องต่อสู้ จึงเสริมดวงด้านธุรกิจ การลงทุน

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 4
เหมาะสาหรับ : ผู้ชาย และผู้หญิง
ผลรวมทะเบียนรถเท่ากับ 4 เหมาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพนักการตลาดส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ต้องอาศัยความคล่องตัวในการพูดคุยเจรจาต่อรองกับลูกค้า เสริมดวงด้านการเจรจาสื่อสาร

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 5
เหมาะสาหรับ : ผู้ชาย และผู้หญิง
ผลรวมทะเบียนรถยนต์มงคลเท่ากับเลข 5 เหมาะสาหรับผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง จึงเป็นเลขช่วยเสริมปัญญาและความคิด

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 6
เหมาะสาหรับ : ผู้หญิง
เมื่อบวกแล้วผลลัพธ์ของผลรวมทะเบียนรถเป็น 6 นั้น ตัวเลขนี้หมายถึงความสนุก ดนตรี และความบันเทิง จึงเหมาะเป็นทะเบียนรถมงคลสาหรับผู้ที่ทางานสายนี้ จึงจะส่งเสริมเรื่องเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่รู้ตัว

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 7
เหมาะสาหรับ : ผู้ชาย และผู้หญิง
ทะเบียนรถยนต์ที่ผลรวมเท่ากับ 7 เหมาะสำหรับเสริมด้านสติปัญญา และความอดทน เหมาะสำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานขนสินค้า งานก่อสร้าง งานเกษตร

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 8
เหมาะสาหรับ : ผู้ชาย และผู้หญิง
โมโหง่าย กล้าได้กล้าเสีย แม้จะดูเป็นเลขที่ไม่ค่อยดี แต่ก็เหมาะสาหรับผู้ที่มีจิตใจกล้าเสี่ยง แต่หากต้องการความก้าวหน้าในสายงานอาชีพก็ต้องอดทนต่อความยากลาบากจึงจะสำเร็จ

ผลรวมเลขทะเบียนรถเท่ากับ 9
เหมาะสาหรับ : ผู้ชาย และผู้หญิง
เลข 9 เป็นเลขที่ดีสำหรับทุกคน เหมาะสาหรับทุกอาชีพ ทุกกิจการ ช่วยส่งเสริมให้กิจการราบรื่น เชื่อว่าช่วยให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุได้อย่างไม่น่าเชื่อ

การดูเลขทะเบียนรถจากคู่เลข

คู่เลขด้านบวก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย ได้แก่ 15, 51, 55, 49, 94, 95, 59, 99
ดูดพลังเมตตา ได้แก่ 22, 23, 32, 24, 42, 26, 62, 29, 92, 36, 63
เพิ่มบารมี ได้แก่ 15, 51, 35, 53, 45, 54, 89, 98, 99
การค้าขายร่ารวย ได้แก่ 24, 42, 36, 63, 66, 28, 82

คู่เลขด้านลบ
ใจร้อน หงุดหงิดง่าย ได้แก่ 03, 30, 10, 01, 12, 21, 33, 07, 70, 13, 31, 37, 73, 38, 83
เกิดอุบัติเหตุง่าย ได้แก่ 13, 31, 73, 37, 38, 83, 33
เสียเงินซ่อมรถเป็นประจำ ได้แก่ 10, 01, 02, 20, 03, 30, 13, 31, 33, 06, 60, 67, 76
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ในรถ ได้แก่ 11, 91, 19
เป็นรอยง่าย ได้แก่ 35, 53, 36, 63, 39, 93, 17, 71, 77, 76, 67
และสุดท้ายของกลุ่มเลขอันตรายในทะเบียนรถ ไม่ควรมีเลข 1, 3, 7, 0 อยู่ในเลขทะเบียนเดียวกันเด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

บทสรุป

นอกจากการเลือกเลขทะเบียนรถเพื่อเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองแล้ว สิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นก็คือการขับรถอย่างไม่ประมาท รักษากฎจราจร และระมัดระวัง เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยค่ะ

สำหรับใครที่เพิ่งทำการออกรถใหม่ และยังไม่รู้จะใช้ทะเบียนป้ายขาวเลขไหนดี ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนรถกรุงเทพฯ ราคาเบาๆ โอกาสได้เลขสวยๆ มีมากกว่าการจองเองแน่นอน สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click เลย >> รับจองทะเบียนรถ

ว่าด้วยเรื่องของการ “สตาร์ทรถ” ที่ปลอดภัย และถูกต้อง

“เธอๆ รู้มั๊ยว่าการสตาร์ทรถ ก็มีหลักวิธีที่ถูกต้องนะ” การสตาร์ทรถยนต์ ดูเผินๆเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ราวกับ ปอกกล้วยเข้าปาก จนทำให้มีคนจำนวนมากมองข้ามไป แต่หารู้ไม่ว่า การสตาร์ทรถก็มีวิธีที่ถูกต้องเหมือนกัน วันนี้ Fasttabien อยากให้รถยนต์ของคุณอยู่กับคุณไปได้นานๆ...

เทคนิคสำคัญ ในการเลือกทะเบียนคู่รถ เสริมดวง ปังๆ

การมีรถสักคันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน นอกจากการมีรถแล้วนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการมีเลขทะเบียนรถมงคลก็เป็นสิ่งสาคัญ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเลขทะเบียนรถคู่ใจของตนเองเป็นอย่างมาก นอกจากจะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย...

ฤกษ์ออกรถ 2564 ออกรถวันไหน เฮงรับทรัพย์ตลอดทั้งปี

คนไทยเรานั้นมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณเกี่ยวกับการถือฤกษ์ ก่อนจะออกไปรบกับใคร ก็ต้องหาฤกษ์หายามให้ดวงของผู้นำทัพได้เปรียบ ซึ่งในสมัยนี้ เราก็คงถือเรื่องนี้ ว่าหากจะทำสิ่งใดให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องดูฤกษ์ดูชัย เช่นเดียวกับการออกรถ...

หมวดอักษรทะเบียนรถ ที่ไม่มีในป้ายทะเบียน

ในปัจจุบันที่ถือได้ว่าเป็นยุคของสังคมออนไลน์ และ โซเชียลมีเดีย ทุกคนคงเคยได้กดไลค์เพจตลก หรือรูปภาพตลกกันมาบ้างแล้ว และ มีประเด็นที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากอยู่ช่วงหนึ่ง คือการส่งต่อรูปภาพแผ่นป้ายทะเบียนอักษร และ คำแปลกๆ และ มีความหมายที่ไม่เหมาะสม...

ขับรถยนต์ปลอดภัย ต้องใช้กฎ 5ร

ปฏิบัติตาม “หลัก 5 ร.” แล้วจะปลอดภัย เมื่อเราทำใบขับขี่มาแล้ว ถือว่า เราสามารถขับขี่รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ทุกวันนี้บนท้องถนนมีผู้คนจำนวนมากที่ละเลยเรื่องความถูกหลัก หรือความปลอดภัย ซึ่งนี่ถือเป็นปัญหาหลัก...

เลือกทะเบียนรถให้ดี ช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยสบายใจ

ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนปรารถนา หลายคนจึงขับรถอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจขึ้นได้กับตนเองและครอบครัว แต่ใช่ว่าคนเราจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเสมอไป เพราะไม่ว่าจะระวังตัวเองมากแค่ไหน อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทะเบียนรถดีๆ...

ซื้อรถมือสอง ก็คุ้มค่า ถ้าเลือกให้ปัง !

เชื่อว่าตอนนี้ มีหลายคนที่กำลังประสบปัญหา ทางด้านการเงิน อาทิ ภาระทางรายจ่ายมีมากเหลือเกิน แต่ก็อยากมีรถเอาไว้ใช้ซักคัน ราคารถป้ายแดงก็แพงไปผ่อนไม่ไหว หรือจะซื้อรถมือสองดี จะโดนโกงมั้ย คุ้มค่ากับเรามั้ย สภาพจะดีสมราคามั้ย ควรทำยังไงดี...

รู้ทันก่อนเดินทาง ขับรถหน้าหนาวอันตรายกว่าที่คิด

เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาว เราเชื่อว่าหลายๆคน กำลังเตรียมตัวไปสัมผัสอากาศหนาวในจังหวัดต่าง ๆ ในวันหยุดยาวแน่นอน นอกจากอากาศหนาวที่เราจะได้เจอ อีกสิ่งที่เราจะเจออย่างแน่นอนก็คือ หมอกที่ลงปกคลุมพื้นที่ จนทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงหรืออาจทำให้ถนนลื่นกว่าปกติ...

โอนรถมือสอง โอนตรง หรือ โอนลอย เรื่องที่ผู้ซื้อขายรถต้องรู้

เมื่อเราซื้อรถมา ใช้ไปสักระยะหนึ่ง และอยากได้คันใหม่ จึงคิดจะขายรถ หรือเรากำลังมองหารถมือสองที่สภาพยังดี ๆ อยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะโอนรถมือสองแต่ละทีต้องทำอย่างไรบ้าง นอกจากเรื่องการจัดการเอกสารแล้ว ในขั้นตอนการโอนไปยังเจ้าของใหม่ ยังมีการโอนที่เรียกว่า “โอนลอย”...

6 ข้อที่ต้องรู้และปฎิบัติตาม หลังออกรถป้ายแดง

ไขความลับ 6 ข้อที่ต้องรู้และปฎิบัติตาม หลังออกรถป้ายแดง คงมีเพื่อนๆหลายคนอาจคิดว่า ป้ายแดง สามารถใช้ได้ทั่วไปเหมือนป้ายขาว แต่หารู้ไม่ว่า แท้ที่จริง ป้ายแดง ถือเป็นเพียง “ป้ายชั่วคราว” และถือว่ารถคันนั้นๆยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรมการขนส่งทางบก...