fbpx

เปิดขั้นตอนการประมูลทะเบียนรถออนไลน์ ของกรมขนส่งทางบก

เขียนโดย fasttabien 😊 รับจองเลขทะเบียนรถ
เขียนเมื่อวันที่ 5 Feb, 2021
ในคนทั่ว ๆ ไปทะเบียนรถธรรมดาก็คงจะเพียงพอแล้ว แต่สำหรับใครอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการป้ายทะเบียนเลขสวยบ้าง กราฟิกแจ่มบ้าง มาเพื่อประดับบารมี ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกหรือผิดอะไรนะคะ สำหรับใครที่กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ ปักหมุดรออ่านกันได้เลย
ประมูลทะเบียนรถ

ป้ายประมูลคืออะไร ทำไมใคร ๆ ก็อยากได้

ก่อนที่เราจะไปเปิดขั้นตอนการประมูลทะเบียนรถออนไลน์ เรามาทำความรู้จักกับไอเทม อย่างป้ายประมูล ว่าทำไมใคร ๆ ถึงแย่งกัน อยากที่จะครอบครองกันซะเหลือเกิน

ป้ายประมูล คือ ป้ายทะเบียนรถประเภทหนึ่งซึ่งมีพื้นหลังเป็นกราฟิก แต่ไฮไลท์หลัก ๆ เลยจะเป็นตัวเลขทะเบียนค่ะ พูดง่าย ๆ คือ เป็นป้ายทะเบียนเลขสวย ซึ่งเลขทะเบียนววยนี้จะถูกประมูลโดยกรมขนส่งทางบก จำนวน 301 หมายเลข และมักจะประมูลกันในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยบางอาทิตย์จะมีการประมูลทีละสองหมวด ซึ่งทะเบียนรถที่นำมาประมูลจะเป็นทะเบียนของรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นี่ ส่วนป้ายประมูลที่มีกราฟิกที่สวยงามนั้น พื้นหลังจะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดนั้น ๆ ที่สำคัญป้ายประมูลยังสามารถมอบให้เป็นของขวัญ หรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ เป็นมรดกส่งต่อได้ด้วยค่ะ

ความหมายของเลขทะเบียนรถ
เลข 1 หมายถึง ความเป็นที่ 1
เลข 2 หมายถึง ง่าย ๆ สบาย ๆ
เลข 3 หมายถึง การเกิด
เลข 4 หมายถึง ซี๊ ที่แปลว่า การตาย
เลข 5 หมายถึง ไม่
เลข 6 หมายถึง เส้นทาง การเดินทาง
เลข 7 หมายถึง เสน่ห์ ความมีเสน่ห์
เลข 8 หมายถึง ร่ำรวย
เลข 9 หมายถึง ความมั่งคั่ง

การประมูลทะเบียนรถออนไลน์

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก ทำให้สิ่งต่าง ๆ สะดวกสบายมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่การประมูลทะเบียนรถ ซึ่งแต่เดิมใช้วิธีดั้งเดิมอย่างการประมูลทะเบียนรถทางวาจา หรือที่เรารู้จักกันดีที่เรียกว่า การเคาะไม้ พอเวลาผ่านไป ก็มีพัฒนาการประมูลที่สะดวกขึ้นอีกนิด กับการประมูลทะเบียนรถทางโทรศัพท์ แต่ก็ยังพบความยุ่งยากเพราะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเสนอราคาแทนผู้ประมูล แต่เดี๋ยวนี้ หากใครอยากปนะมูลด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปเองก็ย่อมจะทำได้ เราเรียกวิธีการนี้ว่า “การประมูลทะเบียนรถออนไลน์” หรือ “การประมูลทางอินเทอร์เน็ต

การประมูลทางอินเทอร์เน็ต คือ การเข้าร่วมการประมูลตามวันและเวลาที่มีการประมูลผ่านทางเว็บไซต์ ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งมีทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่

  • การประมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบปกติ (Real Time) ซึ่งผู้ประมูลจะเสนอราคาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับวันและเวลาที่มีการประมูลจริง
  • การประมูลทางอินเทอร์เน็ตแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Maximum Bid) ซึ่งผู้ประมูลจะตั้งราคาสูงสุดที่คิดว่าตัวเองจะรับได้ไว้ก่อนวันประมูลจริงจะเริ่มขึ้น แล้วระบบจะทำการเข้าร่วมประมูลแทน โดยจะทำ การเพิ่มราคาตามลำดับจากราคาเริ่มต้น หรือต่อจากราคาที่ผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาไว้ทีละลำดับของแต่ละกลุ่มหมายเลขคร้ังละ 1 ลำดับ และจะทำการเพิ่มราคาแทนจนกว่าจะไม่มีผู้เสนอราคาแข่ง หรือจนกว่าวงเงินที่ตั้งไว้หลือไม่เพียงพอสำหรับการเพิ่มราคาลำดับถัดไป

ขั้นตอนการประมูลทะเบียนรถออนไลน์

หากใครสนใจที่อยากจะลองประมูลทะเบียนรถออนไลน์ละก็ มาอ่านขั้นตอนการประมูลที่ทางกรมขนส่งทางบกจัดขึ้นกันก่อนค่ะ

1. สำหรับผู้ประมูลครั้งแรก ให้สมัครสมาชิก ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com และทำการ log in เข้าสู่ระบบ

2. เลือกหลักประกัน โดยการวางเงินประกันของการประมูลป้ายทะเบียนรถแต่ละประเภท หรือชนิดของป้ายทะเบียนสวยแต่ละกลุ่ม จะมีราคาไม่เท่ากัน
สำหรับวิธีการเลือกหลักประกันนั้น มือใหม่อาจยังไม่รู้ว่าควรเลือกอย่างไร ทำได้โดย เมื่อเราเข้าระบบไปแล้ว ให้เราเลือกรอบการประมูล ชนิดของป้ายที่ต้องการ จากนั้นระบบจะถามเราว่า เราต้องการประมูลป้ายทะเบียนรถกลุ่มไหน (ตรงนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามเกรดค่ะ) จำนวนเท่าไหร่ ให้เรากรอกข้อมูลลงไป และระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินที่เราต้องจ่าย ข้อสำคัญคือ อย่าลืมอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินด้วยนะคะ เมื่อจ่ายแล้ว ควรกลับเข้ามาเช็คอีกครั้ง ถ้าพบข้อมูล ก็สามาถเข้าประมูลได้เลย แต่หากเงินยังไม่เข้า ควรรีบติดต่อกรมขนส่งทางบกโดยเร่งด่วน

3. พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน จากนั้นชำระค่าหลักประกัน มีให้เลือก 2 วิธี คือ ชำระเงินที่สำนักงาน (วิธีการนี้จะไม่ต้องแฟกซ์สำเนาเอกสาร) กับ การโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว ให้แฟกซ์สำเนาเอกสาร ได้แก่ ใบลงทะเบียน เอกสารยืนยันบุคคล / นิติบุคคล และเอกสารยืนยันการชำระเงิน

4. เข้าร่วมประมูลพร้อมกันกับห้องประมูล ขั้นตอนนี้ เราสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

  • ประมูลไม่ได้ : หากเราประมูลไม่ได้ เราจะได้รับค่าหลักประกันคืน ในกรณีที่จ่ายเงินสด ก็จะรับหลักประกันคืนเป็นเงินสดที่สำนักงาน กปถ. อีกกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชี จะรับหลักประกันโดย โดนเงินตามบัญชีที่แจ้งไว้ในใบลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
  • ประมูลได้ : หากเราประมูลได้ เราจะต้องชำระค่าบริการ จากนั้นจะต้องชำระค่าหมายเลข ซึ่งก็ยังสามารถเลือกได้ด้วยค่ะ ว่าจะชำระเต็มหรือชำระแค่บางส่วน ถ้าเลือกชำระเต็มจะไม่ต้องทำสัญญา แต่ในทางกลับกัน ถ้าเลือกชำระแค่บางส่วน จะต้องทำสัญญาด้วยค่ะ

บทสรุป

เมื่อเราชนะการประมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำรถมารับการจดทะเบียนด้วยหมายเลขที่ประมูลไว้ และนำไปใช้ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ชนะ หรือจะโอนสิทธิ์หมายเลขทะเบียนรถที่เราชนะประมูลไปให้กับคนอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะ ที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย

ในการประมูลแบบออนไลน์ จะรวดเร็วหรือไม่นั้นขึ้นอยู่สัญญาณอินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ และอย่าลืมที่จะอ่านรายละเอียดการประมูลอย่างรอบคอบก่อนเริ่มการประมูล

สำหรับใครที่เพิ่งทำการออกรถใหม่ และยังไม่รู้จะใช้ทะเบียนป้ายขาวเลขไหนดี ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนรถกรุงเทพฯ ราคาเบาๆ โอกาสได้เลขสวยๆ มีมากกว่าการจองเองแน่นอน สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click เลย >> รับจองทะเบียนรถ

วิธีต่อภาษีรถและพรบ.ผ่านออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางกรมขนส่งทางบกยังมีการปิดให้บริการบางส่วนอยู่ แต่ยังมีเจ้าของรถยนต์ที่ใกล้วันเสียภาษีรถประจำปี แต่คุณไม่ต้องกังวลไป เพราะในปัจจุบัน เราสามารถต่อภาษีรถผ่านระบบอนไลน์ได้ จะต้องทำอย่างไรและมีวิธีการขั้นตอนแบบไหนเรารวบรวมมาให้แล้ว...

ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถป้ายแดง ใช้อย่างไรให้ปัง ไม่มีแป้ก

หลายคนต้องเคยมีประสบการณ์ในการออกรถใหม่มาทั้งนั้น รถที่ได้ก็จะเป็นรถป้ายแดง ซึ่งความพิเศษของเจ้ารถป้ายแดงก็มีอยู่เยอะเหมือนกันค่ะ ถ้าหากเรารู้เงื่อนไขและข้อจำกัดนั้นไว้ เราก็จะสามารถขับขี่รถป้ายแดงได้อย่างสบายใจ จริงไหมคะ ดังนั้น เราจึงได้ยกคู่มือขนาดย่อม ๆ...

ฟิล์มติดรถยนต์ เลือกแบบไหนที่ใช่ ใช้งานได้จริง

ไม่ว่าจะคนมีรถใหม่หรือรถเก่าต่างก็ต้องเจอกับปัญหาหนักใจในการเลือกฟิล์มติดรถยนต์แต่ละที ไม่รู้ว่าควรจะใช้แบบไหนดี แล้วไอ้ 40 60 80 มันคืออะไรกัน แตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีเลือกฟิล์มติดรถยนต์ให้โดนใจและใช้งานได้จริง [dsm_perspective_image...

ซื้อรถมือสอง ก็คุ้มค่า ถ้าเลือกให้ปัง !

เชื่อว่าตอนนี้ มีหลายคนที่กำลังประสบปัญหา ทางด้านการเงิน อาทิ ภาระทางรายจ่ายมีมากเหลือเกิน แต่ก็อยากมีรถเอาไว้ใช้ซักคัน ราคารถป้ายแดงก็แพงไปผ่อนไม่ไหว หรือจะซื้อรถมือสองดี จะโดนโกงมั้ย คุ้มค่ากับเรามั้ย สภาพจะดีสมราคามั้ย ควรทำยังไงดี...

วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ เคล็ดลับ ไม่ต้องจองเอง

ปัจจุบันใครที่ต้องการจองทะเบียนรถออนไลน์สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งทำให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เวลาเปิดให้บริการจองหมายเลขทะเบียนรถจะเริ่มตั้งแต่ 10.00 น. – 16.00 น. การจองออนไลน์ก็แสนจะง่ายดาย ถ้าหากเข้าใจขั้นตอนและมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี...

จองทะเบียนรถยังไง สรุปไว้ให้แล้ว ในบทความนี้

โดยทั่วไปแล้ว ใครที่อยากมีเลขทะเบียนรถเลขสวย ก็ต้องเข้าสู่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก เพื่อทำการจองทะเบียนรถออนไลน์กันใช่ไหมคะ ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการก็จะยุ่งยาก บางครั้งคุณก็อาจจะพลาดเลขสวย ๆ ไปก็ได้ ดังนั้น เพื่อการประกอบการตัดสินใจ...

ทำยังไงดีใบขับขี่หาย ต้องแจ้งความ?

ทำยังไงดีใบขับขี่หาย ต้องไปแจ้งความมั้ย ต้องดำเนินการภายในกี่ชั่วโมง บทความนี้มีคำตอบให้ ไปดูกันเลย ก่อนนี้ต้องขอบอกเพื่อนๆ ก่อนเลยว่า ปัจจุบัน หากใบขับขี่หาย เพื่อนๆ ไม่ต้องไปแจ้งความที่ ส.น. แล้วนะ สามารถเดินทางตรงไปที่กรมขนส่ง เพื่อขอทำใบใหม่ได้เลย โดย Fasttabien...

6 ข้อที่ต้องรู้และปฎิบัติตาม หลังออกรถป้ายแดง

ไขความลับ 6 ข้อที่ต้องรู้และปฎิบัติตาม หลังออกรถป้ายแดง คงมีเพื่อนๆหลายคนอาจคิดว่า ป้ายแดง สามารถใช้ได้ทั่วไปเหมือนป้ายขาว แต่หารู้ไม่ว่า แท้ที่จริง ป้ายแดง ถือเป็นเพียง “ป้ายชั่วคราว” และถือว่ารถคันนั้นๆยังไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรมการขนส่งทางบก...

เลขดี ชีวิตดี จองทะเบียนรถทั้งที ต้องหาเลขเสริมดวงดีๆ ไว้ก่อน

ศาสตร์แห่งตัวเลขเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนเรามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด การซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือจัดงานพิธีมงคลต่างๆ มักจะมีการหาฤกษ์งามยามดีไว้เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว เมื่อคุณคิดจะซื้อรถสักคันมาใช้สักคัน...

ขับรถยนต์ปลอดภัย ต้องใช้กฎ 5ร

ปฏิบัติตาม “หลัก 5 ร.” แล้วจะปลอดภัย เมื่อเราทำใบขับขี่มาแล้ว ถือว่า เราสามารถขับขี่รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ทุกวันนี้บนท้องถนนมีผู้คนจำนวนมากที่ละเลยเรื่องความถูกหลัก หรือความปลอดภัย ซึ่งนี่ถือเป็นปัญหาหลัก...