fbpx

จองทะเบียนรถยังไง สรุปไว้ให้แล้ว ในบทความนี้

เขียนโดย fasttabien 😊 รับจองเลขทะเบียนรถ
เขียนเมื่อวันที่ 8 Jun, 2021

โดยทั่วไปแล้ว ใครที่อยากมีเลขทะเบียนรถเลขสวย ก็ต้องเข้าสู่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก เพื่อทำการจองทะเบียนรถออนไลน์กันใช่ไหมคะ ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการก็จะยุ่งยาก บางครั้งคุณก็อาจจะพลาดเลขสวย ๆ ไปก็ได้ ดังนั้น เพื่อการประกอบการตัดสินใจ เราจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างการจองทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง กับการจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยการใช้บริการผ่านทาง Fasttabien กันค่ะ

วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ผ่านทางกรมการขนส่งทางบก

หลักเกณฑ์และวิธีจองทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เน็ต

การจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ต้องการจองทะเบียนรถยนต์สามารถจองทะเบียนออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบก ก่อนการเริ่มจองแต่ละครั้ง คุณควรเตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขตัวถังรถ ยี่ห้อรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเลขทะเบียนรถที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือมีการติดขัดระหว่างการจองขึ้นมาได้ สำหรับหลักเกณฑ์สำคัญในการจองทะเบียนรถ มีดังนี้

1. เมื่อต้องการจองทะเบียนรถยนต์ ให้รถใหม่ จะต้องได้รับรถมาแล้วเท่านั้น
2. ใส่เลขที่ต้องการจอง ตามตารางจองเลขได้ครั้งละ 1 หมายเลขเท่านั้น และใส่ใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขได้
3. เมื่อจองทะเบียนรถสาเร็จต้องนารถยนต์มาจดทะเบียนภายใน 15 วัน หากไม่มาจดทะเบียนในเวลาที่กาหนด สิทธิ์จะตกไปเป็นของผู้อื่นได้
4. เมื่อจองเลขได้แล้ว จองใหม่ได้ในอีก 90 วัน
5. ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จองของเลขทะเบียนที่จองไว้ได้
6. ข้อมูลที่กรอกจองเลขทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล, เลขบัตรประจาตัวประชาชน, เลขทะเบียนบริษัท หากไม่ตรงตามที่กรอก ก็จะนาเลขไปจดทะเบียนไม่ได้
7. ตัวเลขที่กรอกใส่ในช่องต่างๆ ต้องกรอกติดกัน ไม่ต้องเว้นวรรค
8. หากใส่ชื่อสกุล ผิดไปจากข้อกำหนด ให้การจองตกเป็นโมฆะ
9. จองทะเบียนได้วันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
10. 1 IP Address ขอได้ 1 เลข ในวันเดียวกันเท่านั้น
11. กรมการขนส่งทางบกอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพิ่มเติม วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ เคล็ดลับ ไม่ต้องจองเอง

วิธีจองทะเบียนรถผ่านระบบออนไลน์เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องเดินทางให้ลำบากแต่อย่างใด แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน นั่นคือ หากคุณกรอกข้อมูลผิดพลาด ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใดๆ อีกทั้งยังไม่สามารถยกเลิกการจองได้ กรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น คุณจะรอเวลาอีก 90 วัน ถึงจะจองเลขทะเบียนรถยนต์ใหม่อีกครั้งได้ ดังนั้น ถ้าไม่มั่นใจในการจองออนไลน์ด้วยตัวเองแล้ว แนะนำว่าให้มืออาชีพช่วยจองทะเบียนรถออนไลน์จะดีที่สุด

 

ขั้นตอนการจองทะเบียนออนไลน์ผ่านทางกรมการขนส่งทางบก

 • เข้าเว็บไซต์ http://www.tabienrod.com แล้วคลิก “จองทะเบียนรถ” หรือคลิก https://reserve.dlt.go.th/reserve เพื่อ “เข้าระบบจองเลขทะเบียน”
 • เมื่อเข้าสู่ระบบจองเลขทะเบียนแล้ว ให้อ่าน “หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เน็ต” ทั้งหมด เพื่อทราบข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลง
 • หากต้องการทราบกำหนดการจองเลขทะเบียนหมวดอักษรปัจจุบัน คลิก “ตารางเปิดรับจองเลข และหลักเกณฑ์การจองเลข” เพื่อศึกษาวันเปิดจองเลขทะเบียนหมวดตัวอักษรกำกับต่างๆ โดยแบ่งตามประเภทรถออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือรถกระบะ 2 ประตู)
 • เมื่ออ่านเงื่อนไขต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กด “ยอมรับหลักเกณฑ์” เพื่อเข้าสู่หน้าจองทะเบียนรถ
 • จากนั้นกรอกข้อมูลที่ใช้ในการจองทะเบียนรถยนต์ ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ/ชื่อนิติบุคคล, นามสกุล (นิติบุคคลไม่ต้องกรอกช่องนี้), เลขบัตรประชาชน/ทะเบียนการค้า/หนังสือเดินทาง, เลขตัวถังรถ (เลขคัสซี) เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น, ยี่ห้อรถยนต์ ให้เลือกยี่ห้อรถยนต์ตามเล่มหรือใบจอง, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ, เลือก “เลขทะเบียนที่ต้องการจอง” โดยไม่สามารถเลือกหมวดตัวอักษรได้ เลือกได้เฉพาะหมายเลขไม่เกิน 4 หลักเท่านั้น
 • เมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีช่องว่างต่าง ๆ ให้เราตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง เพราะเมื่อเราจองเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก เมื่อนำไปติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกจะไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะทางกรมยึดหลักตามที่เรากรอกลงไปในข้อมูลออนไลน์
 • จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กดยืนยันการจองเลขอีกครั้ง ถ้าข้อมูลเรียบร้อย ให้กด “ตกลง” (หากเลขที่เราต้องการจองไม่มี หมายความว่าหมายเลขนั้นอาจถูกคนอื่นจองไปแล้ว
 • เมื่อจองเลขได้แล้วจะมีแจ้งเตือนให้เรา “ตรวจสอบผลการจอง” ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ
 • เมื่อกดเข้ามาจะขึ้นหน้าต่างใหม่ โดยมีช่องว่างตรงกลางให้เรากรอก “เลขบัตรประชาชน/ทะเบียนการค้า/หนังสือเดินทาง” ที่เราเคยกรอกไปในข้อ 8 เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กด “ค้นหา” จะปรากฏผลการจอง วันที่จอง เลขที่จอง ชื่อ-นามสกุล ยี่ห้อรถ เลขตัวรถ และวันเวลาให้ยื่นจดทะเบียนก่อนถึงวันที่กาหนด (หากเลยกาหนด เลขทะเบียนนั้นจะถูกยกเลิก และนาไปให้ผู้อื่นเลือกจองกันใหม่)
 • เมื่อทำการจองเลขเสร็จเรียบร้อย รอจนถึงวัน “เลขเปิดจอง” ตามตารางที่เราจองไว้ หากพร้อมแล้วก็ไปทาเรื่องได้เลย (มีเวลาภายใน 60 วัน หลังจากตัวเลขรันมาถึงกาหนดให้จดทะเบียน)

หรือให้มืออาชีพช่วยจอง

แต่ถ้าหากคุณต้องการจองทะเบียนแบบง่าย ๆ คุณไม่ต้องทำเอง แค่ปรึกษาเรา ทางเรารับจองทะเบียนรถด้วยเทคนิคใหม่ล่าสุด กรอกข้อมูลเสร็จภายใน 5 วินาที จองผ่านระบบทั่วไป แพ้เพียงเลขล็อคภายในเท่านั้น Fasttabien ดำเนินการโดย บริษัท ไอโกเทค จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ใช้ในการจอง จะปลอดภัย สามารถขอใบเสร็จรับเงินได้ รับประกันเร็วที่สุด ได้เลขที่ต้องการแน่นอนค่ะ

 • ใช้บริการทาง Fasttabien แล้วดีอย่างไร ?
 • จองเองไม่สาเร็จสักที เพราะพิมพ์ช้าแค่ 1 วินาที ก็ทำให้พลาดเลขที่ต้องการได้ หากไม่มีเทคนิคพิเศษ โอกาสจองได้เองจะน้อยมาก
 • เราทำสำเร็จใน 5 วินาที ด้วยเทคนิคที่คิดค้นมาเป็นพิเศษ เร็วกว่ากรอกเองถึง 36 วิ โอกาสชนะมากกว่า แพ้แค่เลขล็อค
 • อัปเดตเทคนิคใหม่ เพื่อให้เป็นที่ 1 อยู่เสมอ จองกับ รับจองเลขทะเบียนรถ.com ได้เลขไว ไม่ต้องรอนานหลายหมวด
 • ปลอดภัยกว่าที่อื่น ข้อมูลไม่รั่วไหล เนื่องจากใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเอง และเราเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • ตอบเร็ว 24 ชั่วโมง มีแอดมินคอยให้คำปรึกษา คำแนะนา ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบเร็ว ให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน
 • ลูกค้าหลักของเรา เช่น คนที่กรอกข้อมูลเองได้ช้ากว่า 5 วิ ไม่มีเวลาว่างจอง อินเทอร์เน็ตช้าหรือไม่เสถียร
 • ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้า การันตีคุณภาพด้วยจานวนลูกค้า มากกว่า 5,000 คน รีวิว 5 ดาวเต็ม
 • ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 1,950 บาท เลขสวยแค่ไหนก็สามารถดาเนินการให้ท่านได้ และที่สาคัญชำระเงินหลังได้ผลจองแล้ว ไร้ความเสี่ยง สบายใจได้เลยค่ะ

   

  สนใจให้ Fasttabien ช่วยจองเลขไหน หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ
  คุณสามารถติดต่อจองเลข / ปรึกษาทุกปัญหา ได้ถึง 3 ช่องทาง
  1) Inbox Page : fasttabien
  2) แอด LINE : @Fasttabien (มี @ )
  3) ติดต่อด่วน โทร : 02-1147828
  ( 9.00 – 22.00 น.)

บทสรุป

 

ทั้งหมดนี้ที่นามาฝากกัน เป็นเพียงวิธีการเลือกเลขทะเบียนรถสวย ที่ช่วยเสริมดวงของคุณ เพื่อช่วยให้เจ้าของรถสบายใจ แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสิ่งสาคัญกว่านั้นคือความไม่ประมาท มีสติในการใช้รถ มีน้าใจบนท้องถนน เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ของเรานะคะ แต่ถ้าหากคุณสนใจเลขทะเบียนรถสวย ๆ ที่เป็นมงคล ถูกโฉลกกับคุณ สามารถติดต่อทาง Fasttabien ได้เลย รับประกันความเร็ว ใช้บริการเราได้เลขที่ต้องการแน่นอนค่ะ

สำหรับใครที่เพิ่งทำการออกรถใหม่ และยังไม่รู้จะใช้ทะเบียนป้ายขาวเลขไหนดี ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนรถกรุงเทพฯ ราคาเบาๆ โอกาสได้เลขสวยๆ มีมากกว่าการจองเองแน่นอน สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click เลย >> รับจองทะเบียนรถ

หมวดอักษรทะเบียนรถ ที่ไม่มีในป้ายทะเบียน

ในปัจจุบันที่ถือได้ว่าเป็นยุคของสังคมออนไลน์ และ โซเชียลมีเดีย ทุกคนคงเคยได้กดไลค์เพจตลก หรือรูปภาพตลกกันมาบ้างแล้ว และ มีประเด็นที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากอยู่ช่วงหนึ่ง คือการส่งต่อรูปภาพแผ่นป้ายทะเบียนอักษร และ คำแปลกๆ และ มีความหมายที่ไม่เหมาะสม...

ว่าด้วยเรื่องของการ “สตาร์ทรถ” ที่ปลอดภัย และถูกต้อง

“เธอๆ รู้มั๊ยว่าการสตาร์ทรถ ก็มีหลักวิธีที่ถูกต้องนะ” การสตาร์ทรถยนต์ ดูเผินๆเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ราวกับ ปอกกล้วยเข้าปาก จนทำให้มีคนจำนวนมากมองข้ามไป แต่หารู้ไม่ว่า การสตาร์ทรถก็มีวิธีที่ถูกต้องเหมือนกัน วันนี้ Fasttabien อยากให้รถยนต์ของคุณอยู่กับคุณไปได้นานๆ...

ฟิล์มติดรถยนต์ เลือกแบบไหนที่ใช่ ใช้งานได้จริง

ไม่ว่าจะคนมีรถใหม่หรือรถเก่าต่างก็ต้องเจอกับปัญหาหนักใจในการเลือกฟิล์มติดรถยนต์แต่ละที ไม่รู้ว่าควรจะใช้แบบไหนดี แล้วไอ้ 40 60 80 มันคืออะไรกัน แตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีเลือกฟิล์มติดรถยนต์ให้โดนใจและใช้งานได้จริง [dsm_perspective_image...

รู้ทันก่อนเดินทาง ขับรถหน้าหนาวอันตรายกว่าที่คิด

เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลจากหน้าฝนเป็นหน้าหนาว เราเชื่อว่าหลายๆคน กำลังเตรียมตัวไปสัมผัสอากาศหนาวในจังหวัดต่าง ๆ ในวันหยุดยาวแน่นอน นอกจากอากาศหนาวที่เราจะได้เจอ อีกสิ่งที่เราจะเจออย่างแน่นอนก็คือ หมอกที่ลงปกคลุมพื้นที่ จนทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงหรืออาจทำให้ถนนลื่นกว่าปกติ...

ทำยังไงดีใบขับขี่หาย ต้องแจ้งความ?

ทำยังไงดีใบขับขี่หาย ต้องไปแจ้งความมั้ย ต้องดำเนินการภายในกี่ชั่วโมง บทความนี้มีคำตอบให้ ไปดูกันเลย ก่อนนี้ต้องขอบอกเพื่อนๆ ก่อนเลยว่า ปัจจุบัน หากใบขับขี่หาย เพื่อนๆ ไม่ต้องไปแจ้งความที่ ส.น. แล้วนะ สามารถเดินทางตรงไปที่กรมขนส่ง เพื่อขอทำใบใหม่ได้เลย โดย Fasttabien...

เลือกทะเบียนรถให้ดี ช่วยให้ขับขี่ปลอดภัยสบายใจ

ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ทุกคนปรารถนา หลายคนจึงขับรถอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจขึ้นได้กับตนเองและครอบครัว แต่ใช่ว่าคนเราจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเสมอไป เพราะไม่ว่าจะระวังตัวเองมากแค่ไหน อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทะเบียนรถดีๆ...

สามข้อควรระวังในการใช้เกียร์

สามข้อควรระวังในการใช้เกียร์ หากกล่าวถึงส่วนประกอบภายในรถยนต์ที่สำคัญที่สุด คงหนีไม่พ้นเกียร์ของรถยนต์ที่เราจะต้องใช้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ใช้รถจึงควรระมัดระวังการใช้งานเป็นพิเศษ เพื่อให้เกียร์ไม่ชำรุด สามารถใช้งานได้ตลอด เนื่องจากหากเกียร์มีปัญหาขึ้นมาแล้วละก็...

ป้ายประมูลคืออะไร ทะเบียนรถยนต์ประมูล ทำไมถึงมีราคาสูง

ป้ายประมูล คือ ป้ายทะเบียนรถที่มีรูปลายกราฟฟิก พื้นหลังป้ายทะเบียนรถมีลักษณะพิเศษ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ทะเบียนรถสวยซึ่งเลขทะเบียนสวยเหล่านี้จะถูกเปิดประมูลโดยกรมขนส่งทางบก จำนวน 301 หมายเลข...

ข้อควรรู้เกี่ยวกับรถป้ายแดง ใช้อย่างไรให้ปัง ไม่มีแป้ก

หลายคนต้องเคยมีประสบการณ์ในการออกรถใหม่มาทั้งนั้น รถที่ได้ก็จะเป็นรถป้ายแดง ซึ่งความพิเศษของเจ้ารถป้ายแดงก็มีอยู่เยอะเหมือนกันค่ะ ถ้าหากเรารู้เงื่อนไขและข้อจำกัดนั้นไว้ เราก็จะสามารถขับขี่รถป้ายแดงได้อย่างสบายใจ จริงไหมคะ ดังนั้น เราจึงได้ยกคู่มือขนาดย่อม ๆ...

จองทะเบียนรถยังไง สรุปไว้ให้แล้ว ในบทความนี้

โดยทั่วไปแล้ว ใครที่อยากมีเลขทะเบียนรถเลขสวย ก็ต้องเข้าสู่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก เพื่อทำการจองทะเบียนรถออนไลน์กันใช่ไหมคะ ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการก็จะยุ่งยาก บางครั้งคุณก็อาจจะพลาดเลขสวย ๆ ไปก็ได้ ดังนั้น เพื่อการประกอบการตัดสินใจ...