fbpx

ขั้นตอนจดทะเบียน

ขั้นตอนหลังจากได้รับผลจองทะเบียนแล้ว 

กรณีรถใหม่ป้ายแดง

หากรถคุณลูกค้าเป็นรถใหม่ป้ายแดง โดยปกติแล้วจะเป็นหน้าที่ของเซลล์ในการจดทะเบียนป้ายขาวให้ โดยขั้นตอนมีเพียงนำไฟล์ PDF (ผลจองเลขทะเบียนรถ) ที่เราส่งให้ทางไลน์ ส่งต่อให้กับเซลล์ หรือ ศูนย์ที่ออกรถ หลังจากนั้น เซลล์จะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน และ รับป้ายขาวให้ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30-40 วัน (กรณีที่คุณลูกค้าเคยมีการเปลี่ยนชื่อ และชื่อในผลการจอง ไม่ได้เป็นชื่อที่ใช้ออกรถ ให้คุณลูกค้าส่งใบเปลี่ยนชื่อให้เซลล์ด้วยครับ)

กรณีไปจดทะเบียนเอง

กรณีที่ต้องไปจดทะเบียนด้วยตัวเอง เช่น เป็นรถเก่าเปลี่ยนป้ายใหม่ หรือ ซื้อรถมือสองมา หรือ รถใหม่แต่ต้องการไปจดทะเบียนเอง จะมีขั้นตอนในการไปจดทะเบียน 3 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ขอชุดจดทะเบียน

หากเป็นรถใหม่ป้ายแดง ให้ขอชุดจดทะเบียนจากศูนย์ที่ออกรถ หากเป็นป้ายขาวแต่ติดไฟแนนซ์อยู่ ให้รีบทำเรื่องขอมัดจำเล่มออกมาจากไฟแนนซ์ (เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการของบางไฟแนนซ์อาจะใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ ทำให้มีโอกาสเลยวันสุดท้ายที่สามารถไปทำเรื่องได้) และ หากเป็นป้ายขาวที่ไม่ติดไฟแนนซ์แล้ว ให้ข้ามลงไปที่ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2  เช็ควันที่สามารถไปจด

เช็คว่าตอนนี้ขนส่งจดทะเบียนไปถึงเลขไหนแล้ว โดยเข้าไปที่ลิงค์ >> คลิ๊ก >> แล้วดูในช่องขวาสุด (อัพเดททุกวันจันทร์ประมาณ 9.00 น.) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะรันช้ากว่าหมวดที่เปิดจองปัจจุบันประมาณ 3 สัปดาห์ ให้คุณลูกค้ารอจนถึงหมวดที่จองได้ ค่อยไปจดทะเบียน แต่ทั้งนี้ ห้ามเกินระยะเวลาที่ระบุในผลจอง (30 วัน นับจากวันที่จองได้) หากเกิน สิทธิในเลขนั้นจะตกไป ตัวอย่างเช่น หากในผลจองระบุว่า ให้ยื่นจดทะเบียนก่อนวันที่ 8/4/2563 คุณลูกค้าจะสามารถไปจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่รันถึงหมวดที่จอง – วันที่ 8/4/2563

ขั้นตอนไปจดทะเบียนรถ

 

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเอกสาร

หลังจากถึงวันที่สามารถไปจดทะเบียนได้ ให้เตรียมเอกสารที่ใช้ในการจอง ดังนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียน (เล่มรถตัวจริง)

2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ (หน้าและหลัง)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. ผลการจองตัวจริง (ไฟล์ที่เราส่งให้)

5. แบบคำขอ ดาวน์โหลด >> แบบคำขอ

6. หนังสือมอบอำนาจ (หากต้องการให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน) ดาวน์โหลด >> หนังสือมอบอำนาจ

7. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ และ หนังสือมอบอำนาจ

รถที่จดทะเบียนในนามบริษัท

 

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการไปจดทะเบียน

ให้เดินทางไปจดทะเบียนได้ที่ กรมการขนส่งทางบก (ดูแผนที่ >> คลิ๊ก) เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. – 15.30 น. โดยไปที่อาคาร 2 ชั้นที่ 2 (รถเก๋งชั้น2 รถกระบะ ชั้น3) และรับบัตรคิวได้ที่ประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้น ดำเนินการต่อ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนป้ายประมาณ 775 บาท

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: วันที่ไปจดทะเบียนใช้ระยะเวลานานไหม
ตอบ: หลังจากรับบัตรคิว จะใช้เวลารอคิวประมาณ 30-60 นาที หลังจากถึงคิวแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับเรื่อง และให้รออีกประมาณ 3 ชั่วโมง จึงสามารถกลับมารับป้ายทะเบียนได้ (กรณีไปดำเนินการเอง) หรือ หากเป็นกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ และจะสามารถมารับป้ายทะเบียนพร้อมกับชำระเงินได้ในอีก 3 วันทำการ

ถาม: ระยะเวลาในการได้ป้ายขาว นานไหม
ตอบ: ปกติแล้วที่กรมขนส่งจะมีป้ายขาวไว้อยู่แล้ว ในกรณีที่ไปจดทะเบียนเอง จะใช้เวลารอรับประมาณ 2-3 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีที่ป้ายขาวหมด ส่วนกรณีที่ให้เซลล์ไปดำเนินการให้ อาจจะช้ากว่า เพราะโดยทั่วไปเซลล์จะรอให้มีรถหลายๆ คัน แล้วไปจดทีเดียว ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับแต่ละเซลล์/โชว์รูม

ถาม: หากเป็นรถป้ายแดง ไปจดทะเบียนเอง ได้ป้ายขาวแล้วทำยังไงต่อ
ตอบ: หลังได้ป้ายขาวแล้ว ให้นำป้ายแดงไปคืนที่ศูนย์